پی سی تمپلیت مرکز فروش قالب های تجاری جوملا P30template.com

اسکریپت نمایش مسیر پوشه tmp و logs در جوملا

لطفا اسکریپت را در روت جوملا کپی و اجرا نمایید
بعنوان مثال اگر جوملا را در public_html دارید باید اسکریپت نیز در همین پوشه کپی شود
نحوه اجرا : برای اجرا پس از کپی کردن اسکریپت در روت جوملا در صورتی که نام اسکریپت را تغییر نداده اید مسیر را بدین شکل تایپ نمایید :
www.نام سایت شما . com /path.php
مسیر روت جوملا :

مسیر پوشه tmp :

مسیر پوشه logs :